O Nas

   Miody Drawskie są pozyskiwane z miododajnych roślin z terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 – krainy słynącej z czystych lasów, łąk i jezior. Wiele prowadzonych tu upraw to uprawy ekologiczne, stąd możemy się poszczycić, iż oferowane przez nas miody mają szczególne walory jakościowe.

   Mamy pełną świadomość, że oprócz obecności szybko przyswajalnych cukrów prostych (głównie fruktoza i glukoza, które stanowią średnio 80% zawartych w miodzie cukrów) wartość miodu wynika z obecności w nim naturalnych składników występujących w roślinach, którymi są biopierwiastki, enzymy, inhibiny, kwasy organiczne oraz inne czynne biologicznie związki, łatwo przyswajalne przez organizm człowieka.

   Dlatego też podejmujemy wszelkie działania, aby pozyskany z natury miód dostarczać Wam jak najkrótszą drogą i z jak najmniejszymi stratami dla tej wartości.

   Literatura traktująca o apiterapii podaje, iż najlepiej przyswajalne przez człowieka są związki zawarte w miodach pozyskiwanych z jego bliskiego, naturalnego otoczenia (tj. z nektarów roślin jego strefy klimatycznej) dlatego oferta Miodów Drawskich to miody rodzime.

W związku z powyższym:

  • gwarantujemy, że oferowane miody są miodami świeżymi - opisane są terminem pozyskania, który jest niemal tożsamy (z dokładnością do kilku dni) z terminem rozlewu
  • gwarantujemy, że nasze miody są wytwarzane przez pszczoły tylko i wyłącznie z naturalnych pożytków z terenu naszego kraju (tzn. poza koniecznością podkarmiania pszczół w okresie zimowym, w celu zapewnienia im przetrwania przez ten trudny dla nich okres, pszczoły w czasie pracy na pożytkach nie są dokarmiane cukrem, ani innymi sztucznymi pokarmami)
  • miody dostarczamy w takim stanie, w jakim są pozyskane z uli, najkrótszą możliwą drogą – odwirowany z plastrów miód, po koniecznym, aczkolwiek minimalnym czasie tzw. „odstania”, trafia prosto do ostatecznego opakowania, czyli do słoika
  • niektóre miody stanowiące ofertę w ramach tej samej odmiany (np. wielokwiatowe) mogą się od siebie z czasem różnić, ponieważ wytwarzane są z nektarów lub spadzi różnych roślin, które je dostarczają na przestrzeni całego sezonu od wiosny do jesieni
  • pozyskiwane w kolejnych okresach sezonu miody nie są mieszane ani ze sobą ani z innymi produktami (pyłek, mleczko pszczele, itp.), nie są też poddawane procesowi kremowania lub jakiemukolwiek innemu, powodującemu zmianę jego naturalnych właściwości lub zwiększającemu ryzyko utraty lub obniżenia ilości zawartych w nim naturalnych związków
  • celowo zrezygnowaliśmy z pośredniego procesu magazynowania w pojemnikach zbiorczych po to, by wyeliminować proces tzw. dekrystalizacji, polegającej na rozpuszczaniu stężałego lub skrystalizowanego miodu w podwyższonej temperaturze, co z punktu widzenia zdefiniowanej wyżej wartości miodu, zwiększa ryzyko lub przyspiesza utratę jego cennych, naturalnych właściwości
  • po rozlaniu nasze miody są przechowywane w optymalnych warunkach temperatury i oświetlenia, gwarantując tym samym zachowanie maksymalnej ilości cennych składników, które z uwagi na ich naturalne pochodzenie, bez zachowania tych warunków są narażone na przyspieszony proces ich rozkładu i zaniku
  • UWAGA: z uwagi na niemożność podgrzewania miodu, zakrętki słoików nie są wklęsłe, tak jak w przypadku innych produktów spożywczych poddawanych obróbce termicznej